Leczenie zachowawcze i operacje stawu kolanowego, skokowego i stopy.

Dr n. med. Michał Skowronek jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii uzyskał pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Juliana Dutki w Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowe Szpitala Żeromskiego w Krakowie, gdzie obecnie pracuje. Zajmuje się leczeniem urazów i schorzeń narządu ruchu oraz diagnostyką USG. Głównym zainteresowaniem jest chirurgia stawu kolanowego, skokowego oraz stopy. Jest organizatorem i wykładowcą kursów dotyczących endoprotezoplastyki stawu kolanowego, biodrowego i ramiennego.

Prowadził badania dotyczące technik operacyjnych w alloplastyce stawu kolanowego, co zaowocowało pracą doktorską „Ocena kliniczna małoinwazyjnych dostępów operacyjnych w alloplastyce całkowitej stawu kolanowego”

W swojej karierze brał udział w wielu sympozjach Polsce i zagranicą, gdzie wygłaszał wielokrotnie prace naukowe. Jest autorem artykułów naukowych z zakresu chirurgii urazowej, biodra i kolana.

Szkolenie ortopedyczno-urazowe odbył w wielu znanych ośrodkach m. in. na stażach zagranicznych:

 • 2005 –  Northern State Medical University, Orthopedic and Traumatologic surgery department. Archangielsk, Rosja – Chirurgia urazowa
 • 2013 – AGA Fellowship – Sporthopedicum – Straubing, Regensburg, Niemcy – Chirurgia stopy i stawu skokowego artroskopia i rekonstrukcja więzadeł kolana, chirurgia kolana.
 • 2013 – AO Fellowship – Oxford University John Radcliffe Hospital, Wielka Brytania – staż z zakresu chirurgii urazowej.
 • 2014 – BJJ/EFORT Travelling Fellowship, Wielka Brytania – Staż w brytyjskich ośrodkach w dziedzinie chirurgii stopy i stawu skokowego oraz endoprotezoplastyki stawów:
 • Royal National Orthopaedic Hospital – Stanomore
 • Institute of Sport, Exercise and Health – London
 • Queens Medical Centre – Nottingham
 • The Royal Hospital – Edinburgh

Członkostwo w towarzystwach ortopedycznych

 • PTOiTr – Polskie Towarzystwo Ortopedyczne I Traumatologiczne
 • AO Trauma Foundation
 • AGA – Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft fur Arthroskopie
 • ESSKA – European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy
 • Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii, i Trauamatologii Sportowej PTOiTr.
 • EKA – European Knee Associates
 • PFAS – Polskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego